1 2 3 4 5 6
image carousel by WOWSlider.com v6.9

Myśli

"Świat jest taki, jakimi są ludzie, a jeśli ja jestem człowiekiem, to moja świętość oddziałuje na świętość świata. I odwrotnie. Światłość, która jest schowana pod korcem, powoduje ciemność i zgorszenie wokoło" (św. Jan Paweł II)

Chrzest

Chrzest

      Jezus powiedział do Apostołów: "Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Przez chrzest człowiek rodzi się do życia Bożego. Chrzest jest Paschą, czyli przejściem ze stanu śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych. Chrzest włącza do wspólnoty Kościoła - Ciała Mistycznego Chrystusa - obdarza nadzieją i miłością i otwiera drogę do nieba. Zewnętrznym znakiem chrztu jest polanie wodą głowy przyjmującego sakrament i wymówienie słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest Kościół parafialny, a właściwym czasem sprawowania tego sakramentu – niedzielna Msza Święta. Jeśliby prezbiter lub diakon był nieobecny, a życiu dziecka zagrażało niebezpieczeństwo (np. w szpitalu), chrztu udzielić może każdy człowiek, kierujący się właściwą intencją. Taki chrzest jest ważny, trzeba go potem zgłosić w kancelarii parafialnej oraz dopełnić obrzędów sakramentalnych w Kościele.

Chrzest święty w naszej parafii jest sprawowany w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

  

Potrzebne dokumenty: 

 

  • akt urodzenia dziecka (odpis);
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu);
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
  • przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka;